Ze svého sebraného díla autor obvykle vylučuje práce slabší či juvenilní. Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung ale z vlastního kánonu vyloučil autobiografii, kterou sestavil na sklonku života. Ta nyní pod názvem Vzpomínky, sny, myšlenky vyšla v českém překladu.