Prázdninové toulky zapadlými oblastmi Evropy jsou v lecčems užitečné. Záležitosti, o nichž doma komplikovaně přemítáme, přeme se o ně, aniž bychom si připustili, že o jejich komplexnosti nemáme valného tušení, se najednou vyjevují s překvapivou jasností už prvnímu pohledu.