Podle počtu vyrobených osobních automobilů je Česká republika na třináctém místě na světě. Malá země uprostřed Evropy se ocitla těsně za šestkrát lidnatější Francií a Velkou Británií. V roce 2014 jsme v Česku vyrobili 1 246 506 aut, zatímco Francouzi a Britové jich vyrobili zhruba 1,5 milionu. Z hlediska počtu vyrobených aut to vychází na 118,4 auta na 1000 českých obyvatel. Nebudu se pouštět do diskuse o jednostranné závislosti na jednom průmyslu, ale ráda bych se podívala na strategii tří investorů, kteří vstoupili na český trh v průběhu minulých let.