Prózy Davida Zábranského je radost číst. Už svou prvotinou Slabost za každou jinou pláž, která v roce 2007 získala cenu Magnesia Litera pro objev roku, prokázal neobyčejné stylistické nadání, které nyní ve svém zatím nejrozsáhlejším románu Martin Juhás čili Československo potvrzuje a umocňuje.