Opatření, která měla zlepšit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem, projednávala Evropská komise sedm let. Na konci června se konečně rozhodla návrh stáhnout a nahradit jej jiným, novým, lepším. Podle eurokomisařky Věry Jourové má lidem zajistit jednodušší skloubení pracovního života s péčí o rodinu.

I když nyní vůbec není jasné, jak se budou zaměstnavatelé tvářit na povinnost vycházet vstříc požadavkům rodičů (asi ne moc nadšeně), co všechno Evropské komisi poradí odborníci na lepší péči (pro začátek si nechají zaplatit studii) a jak dlouho bude nové projednávání trvat, není od věci se podívat na změny na pracovním trhu. A z toho vyplývající následné slaďování, pokud k nějakému vůbec může dojít.