Zvedl oči od papírů a zeptal se: "Jméno?"

"Bureš," řekl příchozí neochotně.

Muž přikývl, že má před sebou správnou složku.

"Vy jste byl taky pěknej kokot, co?"

Bureš nejdřív překvapeně, pak nepřátelsky zamrkal. Nebyl na podobný tón zvyklý.