Transformace patří mezi nejčastější současná témata šéfů firem napříč obory − dotkneme se jí snad při každé diskusi, kterou s nimi vedu. Velkou výzvu pro všechny podniky představuje globalizace, řada firem se snaží vyrovnat s rostoucím tempem inovací a neustálým přílivem nových technologií, které jsou často velmi disruptivní a zcela mění věci, jež jsme považovali za dané. Bavíme se o zvyšující se nové konkurenci a zcela nových obchodních modelech, které se objevují. Manažeři, ale i zaměstnanci se potřebují naučit to, jak zvládat rostoucí tlak, výzvy a neustálé změny a jak vytvořit ve firmě novou kulturu.