V posledních letech jsem opakovaně svědkem nepříliš promyšlených úvah na poli české vědy a výzkumu. Stejným směrem má nepochybně nakročeno i aktuální novela zákona o rozpočtových pravidlech České republiky. O co ve stručnosti jde? Návrh novely předkládá ministerstvo financí s cílem snížit náklady na financování státního dluhu. Každý jistě uzná, že jde o bohulibou aktivitu. Vždyť kdo z nás by chtěl plýtvat veřejnými zdroji? Navrhovaná novela proto obsahuje ustanovení, podle nichž by část veřejných výzkumných institucí včetně pracovišť Akademie věd měla povinně podřídit své veškeré účty státní pokladně, respektive převést vlastní finanční prostředky na účty v České národní bance.