V importu západního, především britského umění do Česka je pražská Galerie Rudolfinum nedostižná. Nyní vystavuje aktuální práce birminghamského rodáka Rogera Hiornse, který patří do umělecké generace, jež následovala po Young British Artists − ti vyprovokovali diskusi o podobách současného umění, ale dnes už jsou "old".