Všichni víme, že pro harmonický rozvoj naší kapitalistické společnosti je zcela nezbytný respekt k soukromému vlastnictví. Proto jako loajální občané plně schvalujeme nasazení těžké policejní techniky a vycvičené lidské síly v případech exemplárního pošlapání tohoto základního lidského práva, jak se to stalo nedávno třeba v Praze v případě žižkovské Kliniky nebo statku Cibulka, a věříme, že si to narušitelé příště dobře rozmyslí.