Zbrojařské firmy působící v České republice dosáhly v minulém roce rekordních exportních výsledků. Do zahraničí zamířily výrobky v hodnotě 11,8 miliardy korun. Jde přitom o reálný export, což znamená, že tato statistika vývozu vojenského materiálu je již očištěna o exporty produktů, které pak byly následně dovezeny zpět.

V praxi jsou to například komponenty pro obrněné vozidlo Pandur, které se nejdříve vyvezly do Rakouska a hotový výrobek následně zamířil zpět.

Odhad celkové bilance za rok 2014 vypracovala tuzemská Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Přesné výsledky budou oznámeny až v červnu.