Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval, bývá občas připomínaný citát Winstona Churchilla. Máme takový výklad reality, jaký si přejeme mít. Nebo také: co je pravda v detailu, nemusí být pravda v kontextu. Asi se nikdo nebude divit, když proti srovnání činnosti finské agentury Tekes, podporující aplikovaný výzkum a inovace, s Technologickou agenturou ČR od předsedy Akademie věd ČR tak, jak jej pozoruhodně provedl ve včerejších HN, postavím vlastní výklad reality.