Práce na sestavení státního rozpočtu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018 probíhají na plné obrátky. Položka na vědu nepatří v rámci rozpočtu k největším, třeba ve srovnání s rozpočtem ministerstva práce a sociálních věcí. Neznamená to ale, že emoce provázející zájmy jednotlivých aktérů jsou přitom menší – možná právě proto zaznívají v debatách velmi zkreslené údaje.