Nespokojenost s množstvím peněz je antropologickou konstantou. Dvě třetiny Čechů například uvádějí, že špatně vycházejí se svým příjmem. Podobný efekt pozorujeme i na úrovni institucí. Není úřad, který by byl smířen s tím, kolik má: kdyby se měly uspokojit požadavky všech, muselo by mít Česko rozpočet někde mezi Německem a USA. Mějme to na paměti, i když čteme požadavek rektorů vysokých škol, že by zasloužily víc.