Občas se říká, že společenskovědní univerzity plodí skvělé barmany vybavené znalostmi z oblasti filozofie, antropologie, bohemistiky a řady dalších společenských věd. S troškou nadsázky to lze i ocenit – konverzace o kořenech evropské civilizace jsou často velmi povznášející. Fakticky to ale potvrzuje, že vyhlídky na adekvátní uplatnění těchto absolventů na trhu práce nejsou příliš růžové. Česká republika totiž zdaleka nepotřebuje tolik antropologů či historiků, kolik jich české univerzity každoročně chrlí. Naopak. Pro českou ekonomiku je špatnou zprávou, že technické obory studenty příliš netáhnou.