Nenápadná věta v zákonu o vnitřním řízení, který dokončuje ministerstvo financí, přinese zásadní změnu v tom, kdo od příštího roku zaplatí škody způsobené veřejným rozpočtům. Zatím panuje praxe, kdy je obec nebo ministerstvo hradí ze svého, chyby viníka nehledá a nenárokuje na něm peníze. Zákon vymáhání škody umožňuje, ale výslovně nenařizuje.