Občas se objevují úvahy, že význam hotovosti v ekonomice bude postupně klesat, popřípadě že hotovost v budoucnosti zcela zanikne. Obvykle k takovým diskusím dochází při nástupu nových technologií. Bylo to kdysi při nástupu bezhotovostních plateb, pak u internetového bankovnictví a v poslední době zejména v souvislosti s mobilními platbami či bezkontaktními kartami. Navzdory predikcím o poklesu oběživa jeho objem vesele roste, a to absolutně i relativně.