K tomu, aby vzniklo kvalitní dílo ve veřejném prostoru, není nutný ani dobrý důvod, ani vhodná příležitost. Důvody se většinou nedají zpochybnit, o to hůř se ale pak kritizují nepovedené monumenty, které nelze přehlédnout. V Praze v posledním desetiletí nebylo postaveno mnoho pomníků – většina z nich ovšem postrádá úroveň, o nadčasovosti nemluvě. K velké škodě města jsou ty nejméně povedené objekty na nejviditelnějších místech a prošly dokonce soutěžemi s odbornými komisemi.