Pět let uteklo jako voda a Akademie věd se letos už zase bude hodnotit. Tedy, abych byl přesný, nebudeme se hodnotit my sami, ale budou nás hodnotit renomovaní zahraniční vědci - říká se tomu metoda peer review. U nás v Česku má ale většina lidí slovo hodnocení automaticky spojeno pouze s financováním. Tato asociace je bohužel jedním z negativních důsledků existence nechvalně známého kafemlejnku, tedy počítačem prováděného bodování výsledků výzkumu a následného, stejně automatického převodu těchto bodů na peníze. Přitom hodnocení výzkumných organizací by mělo poskytnout celou řadu dalších důležitých informací, nejen ty o množství nejrůznějších publikací a patentů.