V době, kdy v mnoha evropských zemích ještě doznívají následky vážné ekonomické a finanční krize a evropský projekt prochází krizí důvěry, přichází Evropská komise s ambiciózním projektem, který se může stát obdobným milníkem evropské integrace, jakým byl například vznik jednotného vnitřního trhu. V Bruselu byl před pár dny představen nástin "energetické unie".

Diskuse o společné evropské energetické politice nejsou nové, některé její prvky zakotvila už Lisabonská smlouva. Situace v energetickém sektoru se ale v posledních letech výrazně změnila. Energeticko-klimatický balíček z roku 2007 byl přijímán v době hospodářského růstu. Ekonomická a finanční krize, štědře podporovaný rozvoj obnovitelných zdrojů, produkce plynu z břidlic v USA a volatilní ceny ropy na světových trzích - to vše nastolilo otázku konkurenceschopnosti evropské ekonomiky v souvislosti s vysokými cenami energií.