Hlavní překážkou hospodářského úspěchu Evropské unie v globální konkurenci není levná pracovní síla v Číně nebo Indii, obchodní omezení mezi Evropou a USA ani příliš velká závislost na dovozu ropy a plynu. Je jí především Evropská unie samotná.

Evropa disponuje velmi vzdělanou společností. V mnoha oblastech technologického pokroku dokáže obstojně držet krok a často udávat směr. Oproti jiným koutům světa má obrovskou výhodu ve své různorodosti. Starý kontinent má však také obrovský talent svůj potenciál neustále omezovat a svazovat svou rozmanitou pestrost regulacemi. A v nelehké ekonomické situaci, kdy stále panuje velká nejistota, si pod sebou podřezávat vlastní větev.