Komiks byl v Československu odjakživa okrajovou formou zadupávanou do země, prakticky neexistující. Pravda? Špatně! Právě vydané Dějiny československého komiksu 20. století mají bez samostatných rejstříků bezmála tisíc stran drobného textu. O čem by asi pojednávaly, kdyby tomu tak bylo?

Na tomto veledíle vytvořeném čtveřicí autorů je pozoruhodné už to, že vzniklo díky štědré podpoře Grantové agentury ČR, která financuje základní vědecký výzkum. Neexistuje vyšší autorita, která by mohla potvrdit, že komiks je téma hodné důkladného zkoumání a že se vyplatí do něj investovat. Autoři přitom byli v poněkud obtížné situaci – literatury o komiksu zde vyšlo dosud minimum, období si vybrali dlouhé a kvůli přístupu "zajímá nás komiks všeho druhu" museli pojednávat o látce neuvěřitelně rozmanité. Proto šlo skutečně o výzkum základní, často o prvotní ponor do tématu.