Vzhledem k blížícímu se slavnostnímu prodloužení pražského metra o čtyři stanice po sedmi letech do sklepa motolské nemocnice a s tím spojené nutné úpravy navazující městské hromadné dopravy dojde počátkem dubna k některým dílčím změnám v pražské MHD.

Nová reorganizace linek přímo vychází z prozatím poslední optimalizace MHD provedené úspěšně v září 2012 a její základní myšlenkou je, že evropské velkoměsto nemůže na počátku 21. století ustrnout ve století dvacátém.