Nejlepší ekonomické vzdělání v Česku nabízí studentům Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V hodnocení Hospodářských novin opět zvítězil a ostatních dvacet porovnávaných fakult převálcoval ve světovosti a suverénně ve vědě. Zároveň patří mezi výběrové školy.

"Snažíme se být jiní výběrovostí hned na počátku, dáváme velký důraz na matematiku a práci s daty, kontrolujeme kvalitu výuky a snažíme se být důslední. Na našem institutu chceme prosazovat kvalitu před kvantitou a taková strategie pochopitelně není pro každého," říká ředitel Institutu ekonomických studií Martin Gregor.

Druhé místo obhájila Národohospodářská fakulta VŠE v Praze a na třetí příčce, stejně jako loni, skončila brněnská Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Čtvrtá skončila Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

null