Dvacet šest veřejných vysokých škol, pětačtyřicet soukromých a další školy se zahraniční akreditací -nabídka vysokoškolského vzdělání v Česku je skutečně pestrá. První soukromou školou, která u nás získala status univerzity, je Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Na největší české soukromé vysoké škole co do počtu studentů lze dosáhnout celé řady titulů od Bc. a Mgr. přes Ing. až po PhDr. a Ph.D. a nyní též MBA.