Advent je pro křesťany dobou radostného očekávání příchodu Spasitele, pro nás všechny by pak měl být časem rozjímání, dobrých skutků a také dobou zklidnění. Ostatně takový byl životní styl našich předků, s intenzivní prací na polích od jara do podzimu a odpočinkem v zimě. Tedy o odpočinek tak úplně nešlo, pracovalo se také, ale přece jen o poznání volněji. Bylo by proto žádoucí zklidnit se i v dnešní uspěchané době, ale nějak nám to prostě nejde. Platí to i o vědcích, o nichž si leckdo myslí, že mají přece jen volnější pracovní režim. Jistě, věda není práce u pásu ani na směny, ale že by si vědci užívali klidného adventu...?