Orlík je premiant mezi českými přehradami - zadržuje nejvíc vody a jeho hráz je bezmála půl kilometru dlouhá. Když ji v roce 1954 začali stavět, museli vyřešit především to, jak zajistit, aby se v ní neudělaly trhliny. Beton se totiž při tvrdnutí zahřívá a při následném chladnutí můžou vzniknout praskliny. Jedním z klíčových lidí, kteří zajistili, že vše proběhlo správně a unikátní nádrž nepotkaly žádné obtíže, byl tehdy ani ne třicetiletý matematik Ivo Babuška.