Nejsou líní, nejsou rozmazlení a nejsou neodpovědní. A ani se nedomnívají, že svět je tu výhradně pro jejich zábavu, jak často zaznívá z firem, kam nastupují lidé narození mezi lety 1984 a 1996 čili generace Y neboli millennials. Jen nechtějí slevit z požadavku, že budou dělat práci, v níž vidí smysl, a že jim zbude i čas na koníčky, přátele a rodinu.

Švédská společnost Universum v rozsáhlém průzkumu těmito zjištěními vyvrací celosvětové stereotypní představy o generaci dnešních dvacátníků až třicátníků. "Millennials budou tvořit hlavní část pracovní síly během následujících pěti až šesti let," vysvětluje generální ředitel Universa Petter Nylander, proč firma zkoumala postoje a názory více než šestnácti tisíc mladých lidí po celém světě.