Tři desítky počítačů zdobí v jinak obyčejné učebně přístřešky z papírových kartonů. To aby lidé, kteří u nich sedí, na sebe neviděli. Na obrazovkách plní početní úkoly, za něž dostávají virtuální peníze (které se jim později vymění za skutečné), a během toho jim ještě na spodcích monitorů, tak jako při sledování ČT24, projíždějí zpravodajské titulky. Formou pokusů totiž vědci z Masarykovy univerzity zjišťují, jak a kdy jsou lidé ochotni platit daně a co je přiměje nepodvádět.