Zaměstnavatelé si ideálního absolventa představují jako dobře vypadajícího inženýra, který má k dokonalému vzhledu a vystupování navíc perfektní technické znalosti, manažerské dovednosti, plynně mluví nejméně dvěma světovými jazyky a k tomu dobře ovládá ještě třeba čínštinu. Vážně, i takového člověka je řada firem schopna dobře zaplatit.

Realita je jiná. Vzhledem k nedostatku technicky vzdělaných odborníků berou podniky téměř každého, kdo má inženýrský diplom z technicky zaměřených oborů. Je ale pravda, že "úmrtnost" při tomto studiu je vysoká -v prvním ročníku odpadne téměř polovina studentů a firmy vědí, že kdo techniku dokončí, má celkem kvalitní znalosti. Praxe pak vytříbí obsazení více či méně lukrativních pozic.