Evropští politici schválili cíle energeticko-klimatické politiky 2030, jež určí dění v energetice a výrazně ovlivní konkurenceschopnost ekonomiky, zaměstnanost i míru blahobytu nás občanů. Jde zatím o politické prohlášení, tvrdá hra o konkrétní kontury teprve začíná. Teď se totiž budou psát direktivy, jak tyto cíle plnit.

Není to poprvé, co Evropa dává své energetice jednotný rámec. Energetická politika 2020 měla tři cíle: konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek a trvale udržitelný rozvoj, který se časem zaměřil na rozmisťování obnovitelných zdrojů jako preferované technologie. Skvělá myšlenka selhala v praktické realizaci. Stanovené cíle nezůstaly v rovnováze, třetí z nich převálcoval dva zbývající. Proto je dnes pro všechny v EU konkurenceschopnost i bezpečnost dodávek problém. To se nesmí opakovat.