Odhlédneme-li od v současnosti převažujícího získávání energie z fosilních paliv, jako jsou uhlí, plyn či jádro, je pokrok ve skladování energie nezbytný pro další rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů a dle mého názoru zejména fotovoltaiky. Průměrný roční energetický výkon dopadající ze Slunce na jeden metr čtvereční povrchu Země je 340 W, což pro celou planetu odpovídá 173 tisícům TW. Pro srovnání uvažme, že celkový výkon produkovaný člověkem je v současné době pouhých 44 TW, což je téměř 4000krát méně. V případě efektivního skladování sluneční energie jí bude mít lidstvo nejen dostatek, ale zbude ještě dost na ostatní formy života.