Nová pravidla určující prostor pro rozpočtovou politiku zemí jsou jedním z hlavních sporných míst diskusí o dalším směřování Evropské unie. Samotná pravidla ale nic neřeší, pokud nejsou dodržována. Proto regulace zahrnuje jasně určené sankce pro "nedisciplinované" země. Zároveň však systém zahrnuje flexibilitu, ale jen pro případ, kdy se některá ze zemí dostane do vážných potíží. A když nyní dochází na plnění pravidel, logicky nastávají i první problémy, jakou strategii zvolit.