Musíte být aktivní - slyšíte ze všech stran. Od lékaře, který doporučuje tělesnou aktivitu proti nemocím. I od politiků, kteří nás nabádají, abychom se jako občané aktivně účastnili voleb. Společenská aktivita může mít různé formy. Existují totiž aktivisté, jejichž životním cílem je protestování, aniž leckdy pořádně vědí proti čemu. Tím se ovšem stávají "protivisty", namísto aby pomáhali. Například různá ekologická hnutí si ve své svaté víře myslí, že jsou prospěšná, přitom ale škodí nebo se zesměšňují.