Text George Kennana z roku 1947 podepsaný šifrou X obhajoval politiku "containmentu" - neboli zadržování - jako metodu boje proti šíření sovětského vlivu. Tato politika poté fungovala jako základní strategie Spojených států po celou dobu studené války.

Dosud si ještě plně neuvědomujeme, že více než šedesát let poté dochází k obratu, kdy hlavní současné autoritářské režimy stavějí "zadržování" na hlavu. Investují obrovské prostředky do podrývání institucí založených na pravidlech, která od skončení studené války slouží jako tmel liberálního pořádku, a zároveň brzdí reformní ambice zemí usilujících o demokracii a přetvářejí způsob, jakým svět o demokracii uvažuje.