Především bych rád poblahopřál všem hostům a účastníkům Fora 2000. Zároveň bych rád poděkoval všem jeho pořadatelům. Tato konference je jednou z nejdůležitějších akcí na světě prosazujících mír a demokracii a umožňujících obhájcům míru a demokracie sdílet své zkušenosti. Měl jsem tu čest zúčastnit se Fora 2000 vloni, kdy jsem zde hovořil o globální inspiraci a o tom, jaký prospěch měla egyptská mládež ze změn a revolucí ve východní Evropě v uplynulých 25 letech.