Demokracie je mrtvá. Tuhle větu neslýcháme zrovna často. Ovšem v mé části světa, v Asii, i jinde zaznívá čím dál víc. Proč? Protože demokracii se nepodařilo splnit mnohé z jejích velkých slibů. V zemích, kde se demokracie praktikuje, se setkáváme s rozbujelou korupcí, prohlubující se propastí mezi bohatými a chudými a upevňováním rozdílů mezi rozličnými politickými uskupeními. Ale po pravdě, takové země jsou v nejlepším případě formálními demokraciemi, kde je moc v rukou elitní kliky, jejíž členové se střídavě nechávají zvolit do čela vlády.