O tom, zda výraznému snižování chudoby lépe slouží kapitalismus nebo socialismus, se vedly diskuse už v polovině 80. let.

Jak jsem napsal již v knize The Spirit of Democratic Capitalism (Duch demokratického kapitalismu, 1982), událostí 20. století, o níž se nejméně referovalo, byla smrt socialismu. Byl spolehlivě mrtev, ale ještě chvíli trvalo, než jeho nedostatečně zvěstovaná smrt začala být zcela evidentní všem. Globální obrat ke kapitalismu začal nedlouho poté, v roce 1989, a během 25 let se na cestu od komunismu a socialismu ke kapitalismu, a tudíž pryč z chudoby a směrem k postupně se zlepšujícím životním podmínkám, vydaly zhruba dvě miliardy lidí. Jejich množství bylo nejvíce patrné v Číně, Indii, bývalém Sovětském svazu a zemích v jeho područí.