Letos si připomínáme dvě významná výročí v dějinách demokracie. Před 25 lety, v roce 1989, se zhroutily komunistické režimy střední a východní Evropy. Před 40 lety, v roce 1974, provedla portugalská armáda převrat proti autoritářské vládě, čímž zahájila dvouleté chaotické období revolučních změn, které vyvrcholilo ustavením demokratického zřízení. Samuel Huntington označil portugalskou revoluci za počátek "třetí vlny" demokratizace, jak ji sám nazval.