Jako libertarián dlouhodobě navrhuji: 1) Taxativně vymezit, které podniky jsou pro stát "too important to fail", a vyžadují proto apriorní ochranu před ekonomickými potížemi, či dokonce bankrotem. Každý takový podnik pak rozdělit na bankrotovatelné jednotky nebo znárodnit s tím, že management bude pobírat mzdu na úrovni ministerských úředníků. 2) Podnikání podmiňovat pouze daňovou registrací, tj. v nejvyšší možné míře prosadit volný vstup do všech odvětví. Na podnikateli nechat, zda a od které autority chce licenci. 3) Akreditační autoritě (včetně té státní) umožnit v zásadě libovolnou regulaci příslušných podnikatelů a zároveň uložit majetkovou odpovědnost za její případné selhání.

Dušan Tříska
Národohospodářská fakulta VŠE