Když v loňském roce analytický tým nadnárodní ropné a plynařské společnosti Shell představil své scénáře vývoje trhu s energií na dalších 40 let, nebyl hlavním faktorem, který scénáře ovlivňuje, vliv moderních technologií. Jejich dopad na vývoj světa je nepopiratelný a otázkou je jen to, jak rychle se prosadí. Hlavním dělítkem dvou scénářů, zvaných "Oceán" a "Hory", je fungování politického systému. Tedy otázka, zda politické elity budou s to prosazovat v zájmu budoucnosti jasné a funkční programy, anebo zda pro politiky bude klíčové, co si právě jejich voliči myslí a k jakým krokům jsou svolní.