Rozdíl mezi viděným a vědomým, otázky "přesnosti" lidského pozorování, možnosti uchopit svět vizuálně v jeho celistvosti a jakýmsi přijatelným způsobem jej kategorizovat - to je stručně řečeno téma esejistické knihy ... vidím jen to, co vím Františka Lesáka, výtvarného umělce žijícího od roku 1964 ve Vídni. Stejně jako v jeho výtvarné práci, tak i v textech je patrná snaha vše co nejdetailněji prozkoumat téměř vědeckými metodami a přitom tvrdošíjně narážet na limity lidských schopností, na limity, které se stávají nakonec samy hlavním tématem, nanejvýš vzrušujícím.