Dnes je již zřejmé, že bez podpory formou takzvaných "garantovaných cen" se jaderná elektrárna nepostaví. Nutnost dotovat její výstavbu vyplývá ze současných pravidel fungování energetického trhu. Že bez dotace to nepůjde, dnes již připouští i obhájci výstavby.

Trvají však na tom, že přínosy výstavby vysoce převýší náklady, které ponesou spotřebitelé. Nejčastěji citovanými přínosy jsou nižší nezaměstnanost, vyšší HDP, podpora exportu, vyšší úroveň energetické bezpečnosti a nižší ceny elektřiny.