Systémy Alternativních Zdrojů Energií neboli zkráceně SAZE je malý výzkumný a projektový tým Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), který se prezentuje na nejvýznamnějším středoevropském průmyslovém veletrhu v pavilonu Z.

Problematikou měření a řízení alternativních zdrojů energií - solární, vodní, větrné, přílivové, geotermální, energie z biomasy - se zabývá SAZE pod vedením Bohumila Horáka, docenta FEI (Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO) od roku 2000. "Vedle pedagogické činnosti vyvíjíme také spoustu aktivit směřovaných k informování veřejnosti o alternativních a obnovitelných zdrojích energií a jejich využívání. Cíleně se však věnujeme zejména podpoře středních škol a motivaci mládeže k dalšímu studiu," informoval Horák.