Tento týden, přesně šestého srpna, skončila funkce soudcům Ústavního soudu Vojenu Güttlerovi a Pavlu Holländerovi. Z garnitury slavného Kesslerova Ústavního soudu tak ve funkci zůstává už jen Ivana Janů.

Obraz soudce či vysoce postaveného právníka se z laického pohledu většiny občanů dá stručně shrnout takto: Moc spravedlnosti nečekejte. Bohužel tento názor často odpovídá skutečnosti. Považuji za velké štěstí, že jsem měl možnost dobře poznat některé ústavní soudce, pro které to neplatí; slušné právníky, kteří neusilovali pouze o svoji kariéru, o co nejrychlejší vyřizování případů či brilantní formulace v rozhodnutích, ale zejména se starali o jednotlivce či skupiny, kteří budou jejich rozhodnutím dotčeni. Patří k nim i doktor Vojen Güttler, erudovaný a pracovitý právník a zejména hodný a čestný člověk.