Nikdy mě nenapadlo, že takřka čtvrtstoletí od sametové revoluce budeme ještě konfrontováni s názory inspirovanými klasickými tezemi marxismu-leninismu. Nemám tím na mysli výroky stranických funkcionářů na akcích KSČM, ale zjednodušené představy o vědě a vzdělání jako primárně výrobní síle. Jak jinak si mám vysvětlit názory hlásané již delší dobu zejména některými reprezentanty podnikatelských kruhů, že to mají být hlavně stát a vědci, tedy veřejná sféra, kdo je zodpovědný za to, zda a jak úspěšně inovují firmy své výrobky.