Automobily samy hlásící nehodu či krádež policii, elektroměry, které se odečítají na dálku, nebo tlakoměry automaticky varující lékaře před srdeční příhodou pacienta. To jsou už dnes rozšířená zařízení využívající připojení přes mobilní sítě díky zabudovaným SIM kartám.

Oblast vzájemně komunikujících zařízení je přitom jednou z největších příležitostí pro mobilní operátory, jak do budoucna využívat své sítě. A zvýšit tak i zisky.