Pokud žijete v Horním Jiřetíně, Černicích, Karviné nebo v kterémkoliv z desítek českých měst a obcí ležících v dobývacím prostoru, můžete ode dneška spát o dost klidněji. Právě totiž nabyla účinnosti novela horního zákona, která z něj úplně a bez náhrady vypouští možnost vyvlastnění ve prospěch těžebních firem. Nečasova vláda tak po dvouletém zdráhání splnila svůj slib. Kamarádi v Jiřetíně a Litvínově mají co slavit. Vnucuje se ale samozřejmě otázka, jak dlouho to vydrží.

Ministr Kuba je bývalý anesteziolog a doktor záchranky. Po oživování se mu zjevně stýská: v současnosti se totiž pilně pokouší o resuscitaci čerstvě zrušených paragrafů. Do připomínkového řízení poslal věcný záměr tzv. velké novely horního zákona, která vrací vyvlastňování zpět do hry. Nejde o doslovné opsání komunistických paragrafů, ale jejich výrazný facelift: brát lidem majetek už by mělo být možné pouze ve prospěch státu či státem ovládaných firem, za přiměřenou náhradu a pouze po předchozím souhlasu vlády.