Historická kdyby neplatí. Přesto dvacáté výročí rozdělení Československa svádí ke srovnání - ne mezi Českem a Slovenskem, ale k tomu, jak by si asi federace vedla dnes ve sjednocené Evropě. Překvapujícím výsledkem hry s čísly je, jak často bychom se mohli srovnávat s Nizozemskem - počtem obyvatel, výrobou piva i silou fotbalové reprezentace.