Klíčovou charakteristikou kvalitního volebního systému je přímá zodpovědnost zvoleného zastupitele svým voličům. Z toho vychází můj návrh změny volebního systému, který počítá s 81 volebními obvody odpovídajícími obvodům senátním. V každém obvodu se volí dva poslanci. Politická strana může nominovat jednoho či dva kandidáty. Volič má dva plusové a jeden minusový hlas, který dává tomu, koho nechce mít ve sněmovně. V každém obvodě získají v jednokolové volbě mandát dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.